צרו קשר

העסקת עובד זר בסיעוד

העסקת עובד הינה מטלה מורכבת ושוחקת עם אחריות רבה ונדרש לחשב נכונה את השכר והתנאים השונים מדי חודש. אנו מציעים לכם לקבל שירות של הפקת תלושי תצוגה על החלק שנדרש לתשלום ע״י המשפחה ובכך לחסוך את ההתעסקות הרבה בחישוב תנאי העבודה לאורך תקופת ההעסקה.
התלוש יגיע אליכם לדוא״ל או להודעה בנייד לבחירתכם. כך תוכלו לשלם לעובד הזר מדי חודש בראש שקט, ותוכלו לראות את התשלומים והניכויים השונים וכן את צבירת התנאים הסוציאליים ע״פ חוק.

כמו כן, נשמח לצייד אתכם בחוזה העיסקה בעברית ואנגלית המקיף את כלל הפרטים הנדרשים ע״פ חוק. ניתן להיכנס לאתר כל זכות ולהצליב מידע רלוונטי. כל זאת עוד בטרם תקבלו מידע כלשהו מתאגידי העובדים הזרים לצורך השמה של עובד זר על מנת שתוכלו לשקול את צעדיכם הבאים.

המידע הניתן הינו המלצה בלבד – יש להתעדכן בחוקי העבודה והתנאים העדכניים לכל נושא

 1. מעסיק עובד זר בסיעוד הינו מעסיקו הראשי ולעיתים הבלעדי של העובד הזר, ועל כן יש להכיר את חוקי ההעסקה הבסיסיים המצורפים בחוזה העבודה וכן מופיעים באתר רשות ההגירה והאוכלוסין ובאתר כל זכות.
 2. העובד הזר נמצא עם המטופל הסיעודי 24 שעות ביממה, שישה ימים בשבוע, במהלך אשפוז, העובד הזר יכול לעבוד עד 8 שעות ביממה (ע״פ חוקי עובד ישראלי).
 3. עלות העסקתו של העובד הזר כשכר בסיס הינה לפחות ע״פ שכר מינימום במשק – 5,300 ש״ח (נכון לחודש אפריל 2018). שכר יומי הינו 212 ש״ח. לאחר כל ההפרשות והתנאים הסוציאליים, כלות השכר הבסיס הינה כ-7,000 ש״ח בחודש (לא כולל ביטוח רפואי, הפחתות מותרות ו/או תשלום על עבודה בימי שבת).
 4. במידה וקיימת זכאות רלחוק סיעוד ו/או הקרן לרווחה לנפגעי השואה, תופחת עלות ההעסקה בהתאם.
 5. ביטוח רפואי לעובד זר עולה בין 1.65-2$ ליום.
 6. משכר המינימום ניתן לבצע מספר הפחתות בגין מגורים, נלוות למגורים, ביטוח רפואי ודמי כלכלה. בטבלה המצורפת, הסבר על ההפחתות המתאפשרות לפי אזור מגורים. סה״כ ההפחתות לכל היותר עד 25% מהשכר הבסיסי.
 7. ״תשלום דמי כיס״ – ביטוי המבטא מקדמה שבועית לשכר. אין חובה, ובכל מקרה הנ״ל כמקדמה לשכר ולא בנוסף לו. ניתן לשלם 100 ש״ח לשבוע ולא מ-433 ש״ח בחודש.
 8. בנוסף לתשלומי שכר הבסיס, יש לקחת בחשבון תשלום על תנאים סוציאליים המפורטים בטבלה המצורפת כגון:
  ימי חופשה – תשלום רק במועד היציאה בפועל לחופשה.
  ימי הבראה – ערך יום הבראה 378 ש״ח.
  ימי חג – לעובד זכאות לקביעת 9 ימי חופשת חג בשנה על פי דתו.
  צבירת פיצויים – 8.333% על שכר הבסיס (5,300 ש״ח) לכל חודש עבודה, לתשלום רק במועד סיום העסקה.
  צבירת גמל מעסיק – 6.5% על שכר הבסיס (5,300 ש״ח) לכל חודש החל מהחודש השביעי לעבודה.
 9. לעובד זר זכאות למנוחה שבועית של 35 שעות בסופ״ש. במידה והעובד הזר עובד ביום המנוחה/חג, יש לשלם לו 150% בהתאם לעלות השכר היומי = 318 ש״ח, פירוט בטבלה המצורפת.
 10. תאגיד לתיווך עובדים זרים יכול לגבות עד 2,000 ש״ח להשמת עובד זר ומחוייב להחזיר את החלק היחסי במידה והעובד הזר עזב לפני סוף השנה הראשונה.
 11. ישנה חובת תשלום של 840 ש״ח לשנה, לתאגיד תיווך עובדים זאים בעבור טיפול שוטף בפרטים השונים הקשורים לאישורים של העובד הזר.
 12. אשרת שהייה לעובד הזר 175 ש״ח בשנה, אגרת היתר העסקה 310 ש״ח כל ארבע שנים.
 13. נדרש לפתוח תיק עובד במשק בית בביטוח הלאומי. אולם, קיים פטור מדיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי על שכר המשולם באופן פרטי לעובד הזר עד לסכום של 5,500 ש״ח בחודש. יש לדווח ולשלם דמי ביטוח לאומי על ההפרש מעל 5,500 ש״ח.

שכר מינימום 5,300 ש״ח | שכר יומי 212 ש״ח

טבלת הפחתות מותרות (בש״ח) בהעסקת עובד זר בסיעוד נכון ליום ה-1.1.2019

למגורים בבעלות המטופל

ביטוח רפואי (לכל האזורים) דמי כלכלה (לכל האזורים) נלווה למגורים (לכל האזורים) אזור מגורים מגורים הולמים סה״כ הפחתות מותרות שכר בסיס לאחר הפחתות
136.24 530 80.23 ירושלים 209.01 955.48 4,344.52
136.24 530 80.23 תל אביב 237.66 984.13 4,315.87
136.24 530 80.23 חיפה והמרכז 158.45 904.92 4,395.08
136.24 530 80.23 צפון 129.61 876.08 4,423.92
136.24 530 80.23 דרום 140.36 886.83 4,413.17

למגורים שלא בבעלות המטופל

ביטוח רפואי (לכל האזורים) דמי כלכלה (לכל האזורים) נלווה למגורים (לכל האזורים) אזור מגורים מגורים הולמים סה״כ הפחתות מותרות שכר בסיס לאחר הפחתות
136.24 530 80.23 ירושלים 418.01 1,164.48 4,135.52
136.24 530 80.23 תל אביב 475.31 1,221.78 4,078.22
136.24 530 80.23 חיפה והמרכז 316.90 1,063.37 4,236.63
136.24 530 80.23 צפון 259.21 1,005.68 4,294.32
136.24 530 80.23 דרום 281.72 1,028.19 4,271.81

מקדמה: ניתן לשלם מקדמה על חשבון השכר (ולא בנוסף) בערך של עד 100 ש״ח לשבוע (״דמי כיס״).

יום מנוחה: עובד שעבד ביום המנוחה/יום החג זכאי בנוסף לשכר הבסיס, לשכר שגובהו 150% מהשכר היומי = 318 ש״ח.
הסבר: שכר רגיל ליום הוא 212 ש״ח כפול 1.5 (150%) = 318 ש״ח.

חופשה:

וותק בשנים 1-5 6 7 8 9 10 11 12 13 ואילך
צבירת ימי חופשה למי שעובד 6 ימים בשבוע 14 16 18 19 20 21 22 23 24

תשלום חופשה מתבצע אך ורק ביציאה לחופשה בפועל ע״פ חוק, אסור לשלם דמי פדיון חופשה ללא יציאה לחופשה בפועל!!!
ערך יום חופשה כמו ערך יום עבודה הינו 212 ש״ח, ע״פ שכר המינימום 5,300 ש״ח.
חישוב יתרת ימי חופשה יבוצע רק בסיום יחסי העבודה.

תשלום הבראה:

וותק בשנים 1 2-3 4-10 11-15 16 ואילך
צבירת ימי הבראה ע״פ 100% היקף משרה 5 6 7 8 9

תשלום ימי הבראה יבוצע עם הסיום שנה מיום תחילת ההעסקה, ערך יום הבראה הינו 378 ש״ח.

מחלה: 1.5 ימי מחלה לכל חודש עבודה – ניתן לצבור סה״כ 18 ימי מחלה בשנה (1.5 ימים בחודש).
ניצול ותשלום בעבוד ימי מחלה ע״פ חוק: היום הראשון על חשבון העובד, היום השני והשלישי 50% על חשבון העובד, מהיום הרביעי על חשבון המעסיק.

ביטוח רפואי: ביטוח רפואי לעובד הזר בחברת ביטוח הינה בסביבות 1.6-2$ (דולר) ליום.

חגים: לזכות העובד 9 ימי חג בשנה שנקבעו מראש ע״פ דת העובד.
ערך יום חג כמו ערך יום עבודה והינו 212 ש״ח
ולמעשה פשוט לא מורידים מהשכר את יום חופשת החג.
*המידע הניתן הינו המלצה בלבד – יש להתעדכן בחוקי העבודה והתנאים העדכניים לכל נושא

צרו קשר

צרו קשר